POPIS VÝROBY TVAROVANÝCH VÝROBKŮ

Tvarované obaly – jsou vyrobeny technologií tvarování plošných plastových materiálů.
Pro výrobu obalových prostředků se používají fólie z neměkčeného polyvinylchloridu.

Tvarování je výrobní postup, díky kterému polotovar ve formě desek nebo fólií mění svůj tvar. Ke změně tvaru je zapotřebí zvýšené teploty a tlaku.
Při tvarování za tepla probíhají tyto operace: ohřev, tvarování, ochlazení, vyjmutí a začištění výlisku.

V Chropyni se k tvarování obalů používají stroje typu TA 01 a MIK. Jedná se o automatické stroje, které se používají pro výrobu velkého množství tvarově jednoduchých výlisků, jako jsou kelímky, vaničky. misky a víčka.
Tyto stroje byly konstrukčně vyvinuty v Chropyni k tvarování obalů z materiálu PVC. Jiné plasty na těchto strojích nelze zpracovávat. V současné době máme k dispozici 28 těchto typů strojů, na kterých tvarujeme obaly z fólie od tloušťek 0,27 do 0,70 mm. Fólie pro tvarování se nakupují v rolích od evropských výrobců.
K tvarování obalů používáme způsob přetlakové tvarování.