Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2023

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2023

Rok 2023 byl pro naši společnost opět složitý. Inflace se držela na vysoké úrovni, geopolitická situace byla a je i nadále velmi nestabilní. V důsledku těchto skutečností a nejistot v podnikatelském prostředí zůstala poptávka trhu na nízké úrovni. I přes tyto negativní okolnosti se nám podařilo stabilizovat cash flow společnosti, a to především díky řízenému snížení zásob na skladech, nižší investiční aktivitě a realizovaným úsporám nákladů. Věříme, že rok 2024 bude více stabilní, to znamená bez dramatických výkyvů cen energií, surovin, služeb a dojde i k postupnému snižování finančních nákladů ve formě úroků. Současně plánujeme navýšit objemy výroby a posílit úroveň odbytu oproti předcházejícímu období.

Naším dlouhodobým cílem je udržitelný rozvoj a udržitelné podnikání. Tvoří součást naší střednědobé strategie, kde se v rámci opatření k udržitelnosti a cirkulární ekonomice zaměřujeme na snižování dopadů výroby na životní prostředí, maximální využití druhotných surovin, ecodesign výrobků a snižování emisí CO2.

Zároveň také maximálně respektujeme a dodržujeme vysoké vnitropodnikové standardy a normy zaručující ochranu lidských práv, eliminaci jakýchkoliv forem diskriminace a zajištění bezpečného pracovního prostředí pro všechny naše zaměstnance. Chceme být dobrým sousedem a podporujeme aktivity v regionu a ctíme etický kodex jednání se všemi dotčenými stranami.

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel
Fatra, a. s.


Zpráva o společenské odpovědnosti 2023 (PDF)